Produktportfölj

Hjälmlampor

Lyse.
Säkerheten.
Innovationen.

Kompakt och robust, ett pålitligt lyse för dina anställda!

Titta på

Handlampor

Lyse för extrema situationer och heroiska uppdrag.

Vi erbjuder unika och innovativa funktioner!

Titta på

Rumslampor

Bärbart, bländfritt lyse för de mest känsliga områdena

Eftersom ett bra lyse är ett bra steg mot produktivitet.

Titta på

PORTFÖLJTILLBEHÖR

Hjälmlampor
tillbehör

Med rätt tillbehör kan du adaptera lyset till din bransch utan kompromisser.

Titta på

handlampor
tillbehör

Tillbehören är lika innovativa som våra handlampor.
Vi erbjuder dig största möjliga flexibilitet.

Titta på

rumslampor
tillbehör

Alla rum är inte detsamma.

Vi sätter nya standarder med våra smarta uppgraderingsalternativ.

Titta på

PRODUKTGUIDE

Power

Power-versionerna av våra armaturer ger maximalt ljusflöde. Våra ATEX-armaturer överensstämmer alltid med EN-60079-28.

PERFORMANCE

Prestandaversionerna är utformade för längsta möjliga drifttid. Lätt för långa arbetspass!

WiFi-APP

Med ett WiFi-chip som tillval kan armaturerna integreras i digitala nätverk. Funktioner som lokalisering och dubbelriktad kommunikation är möjliga.

0-SYNLIGHET

Dessa produkter har en modifierad ljus färg som är optimerad för användning i rök. # ingen bländning

ATEX

Alla armaturer med den här symbolen är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar och uppfyller kraven i direktiv 2014/34/EU.

ATEX ≠ ATEX

Det stora antalet explosiva och brandfarliga ämnen gör det svårt för våra kunder att veta vilken produkt som kan användas med vilket ämne och i vilket område. Vi hjälper gärna till och ger dig råd, eftersom säkerheten för dina anställda är det som betyder mest för oss.

Zone
0/21

Observera zonen!

ATEX ≠ ATEX. Explosionssäker säkerhet innebär inte nödvändigtvis att produkten kan användas var som helst. Om produkten används i ett olämpligt område eller tillsammans med fel brandfarligt ämne, finns det en omedelbar fara för de anställdas liv. Vi följer principen att utveckla våra produkter för så många applikationsscenarier som möjligt för att förenkla ditt val.

Är du inte säker? Så kontakta oss, ibland händer det oväntade bara!!

Zone
-15°/+50°

"BARA" TEMPERATUR!

Även om en produkt används i rätt område betyder det inte nödvändigtvis att den är säker. Oftast beaktas inte de tillåtna omgivningstemperaturerna. Om produkterna används i områden med gaser med mycket låg antändningstemperatur är det oundvikligt att en explosion inträffar i händelse av haveri. Våra produkter testas alltid i största möjliga temperaturintervall för att erbjuda våra kunder maximalt skydd.

Kom ihåg: även små övertemperaturer kan leda till dödsolyckor.

Vår IX-serie finns också som WiFi Power och WiFi Performance. Är du intresserad? Fråga oss!

kontakta
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (2)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (1)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen