KSE TJÄNSTEN

I händelse av ett garantianspråk kommer alla produkter naturligtvis att repareras eller ersättas utan reklamation. Om produkten dessutom skadas av hårda yttre påverkan ersätter vi varje defekt del och garanterar på så sätt en maximal livslängd för varje enskild komponent. För oss innebär service också hållbarhet. Med varje produktreparation sparar vi på vår planets värdefulla resurser!

KSE GARANTIE

Var och en av våra armaturer levereras inte bara med den lagstadgade garantin, utan även med KSE-LIGHTS-garantin. Detta innebär att vi garanterar att våra produkter fungerar felfritt om de används på rätt sätt. Med ATEX-certifiering i Tyskland och våra egna stresstester säkerställer vi att våra produkter inte behöver behandlas med omsorg när de används – de fungerar som verktyg och klarar stora belastningar under lång tid.

KSE AKKU

Ackumulatorer utsätts alltid för en enorm påfrestning av kontinuerlig belastning och förlorar sin kapacitet med tiden. Vi använder endast Li-ion-batterier av mycket hög kvalitet för våra produkter. Våra armaturer är utrustade med ett mycket skonsamt laddningssystem och förlorar bara 20 % av sin batterikapacitet efter 800 laddningscykler. Detta garanterar en felfri drift i flera år.

Vi ger till och med en förlängd batterigaranti på upp till 3(!) år på vissa produkter, vilket understryker kvaliteten på våra produkter.

KSE ATEX

Explosionsskydd är ett känsligt ämne – vi ser ofta ATEX-produkter som bara kan användas på ett mycket begränsat sätt. Eftersom våra användare bryr sig om säkerhet och människoliv försöker vi alltid göra våra kunder medvetna om potentiellt explosiva zoner och omgivningstemperaturer.

Dessutom försöker vi få ut det mesta av varje armatur så att den kan användas i så många explosionsfarliga områden som möjligt. Förutom den officiella ATEX-certifieringskoden är alla våra armaturer också märkta på ett förenklat sätt med ”zon” och ”temperaturområde”. Detta gör det lättare för våra kunder att ta reda på var produkten kan användas.

Har du några frågor? Kontakta oss!

KSE BEMUSTERN

Bra ATEX-produkter är kostnadskrävande och bör väljas med omsorg. Därför erbjuder vi alltid våra kunder kostnadsfria prover av våra produkter, som också kan tas i bruk – vill du testa våra produkter? Vänligen kontakta oss!

KSE REPARATUR

Vid utvecklingen av våra produkter slipper vi helt och hållet gjutning av hela enheter. Detta innebär att alla produkter kan demonteras helt och hållet i sina enskilda delar vid service, vilket möjliggör resurssparande reparationer och bidrar till att skydda miljön – vi byter bara ut komponenter som faktiskt är skadade!

Möchten sie unseren Service vår tjänst?

kontakta
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (2)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (1)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen